Arddangosfa Celf Llwybr Llechi Eryri Snowdonia Slate Trail Art Exhibition Julie Williams (Jŵls)

 

Dewch i weld arddangosfa ‘Llwybr Llechi Eryri’ yn Amgueddfa Lechi Cymru, prosiect dwi’di bod yn gweithio ar ers yr hydref.  Agor Sul – Gwener 10 – 4, tan diwedd Ebrill, 2017

Dilynwch drwy’r Gweithdy Crefftau Lechi (21- map),  trwy’r Efail(22) ac ar hyd at Weithdy Peiriannau(23) ger y siop. Y mae fy braslyfr hîr Rhiwbach yn y Caban (4)

LL-LL Arddang.6

Come and see the ‘Snowdonia Slate Trail’ exhibition at the National Slate Museum, a project I’ve been working on since the autumn. Open: Sunday – Friday 10 – 4 Until the end of April, 2017

 Go through the Slate Craft Workshop (21-site map), the Forge (22) and Machine Shop (23) just near the Exit. My concertina Rhiwbach sketchbook is on display in the Caban(4))

Mae’r prosiect hwn yn cefnogi pobl leol i archwilio eu treftadaeth lechi ac yn arwain at agor Llwybr Llechi Eryri, llwybr 85 milltir gydag arwyddion newydd, yn nes ymlaen eleni. Ymwelodd dros 300 o ddisgyblion ysgol a safleoedd chwarel lechi ar hyd y llwybr o dan arweiniad addysgwr awyr-agored Anita Daimond yn ystod Hydref 2016. Ymunais ag ymweliadau chwech o’r ysgolion i greu gwaith celf a hel syniadau ar gyfer yr arddangosfa.

LLechi Dolb.Darlun hir

Cefnogais lawer o ddisgyblion i ddysgu am eu hardal drwy gelf. Y mae’r arddangosfa yn dangos rhai enghreifftiau o’r gwaith y maent wedi ei chreu gyda mi allan yn y chwareli ac yn ôl yn yr ysgol. Mae thema’r streipen oren wedi ei ddefnyddio i gynrychioli natur di-doriad y llwybr, llinell ar fap, a hefyd lliw penodol yn fy ngwaith.

Yn ystod hymweliadau’r ysgolion i safleoedd chwareli, prin y gwelsom adfail dal gyda tho. Mae hyn yn ymddangos yn eironig am fod prif yrrwr y diwydiant chwareli llechi oedd yr angen am doeau. Arbrofais sut i greu toeau bach ‘papier mâché’ gyda darnau man o lechi o bob safle wedi ei falu’n powdr. Gennym dros gant o doeau, wedi ei osod yn yr amgueddfa i gynrychioli’r pentrefi lleol.

Rhiwbach panad

Ar ein teithiau, rhoddais ‘her tîm’ i wneud tŵr allan o ddarnau o lechi, wedi eu hysbrydoli gan y waliau cerrig sych ar strwythurau a geir yn y chwareli llechi. Cawsom hwyl wrth ‘beirniadu’ cryfder y tŵr- ceisiais eistedd ar ben rai o gystrawennau’r disgyblion i yfed te allan o’i chwpan a soser!

Y mae’r prosiect yn parhau- creu Geocaches yw fy her nesaf!

http://ecorwyddfa.co.uk/index.html

https://amgueddfa.cymru/llechi/digwyddiadau/9350/LLWYBR-LLECHI-ERYRI/

http://www.snowdoniaslatetrail.org/index.php/news/81-arddangosfa

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s