Amdanon ni/About us

 

Y mae Merched Chwarel yn grŵp o bedwar artist sydd yn cerdded ac yn gweithio gyda’i gilydd yn chwareli Gogledd Cymru.
Ein gweledigaeth yw amlygu a holi perthnasedd cyfoes y berthynas rhwng menywod (Cymraeg, Saesneg, mewnfudwr, brodorol, ymwelwyr) ac etifeddiaeth ein chwareli – perthynas hunaniaeth, iaith, lle a chenedligrwydd.
Gan ddechrau gyda cherdded a chydweithio yn chwareli Bethesda, Dinorwig, Nantperis, Llanberis, Penmaenmawr a Blaenau Ffestiniog, rydym yn anelu i chwilio am olion a phresenoldeb corfforol menywod mewn amgylchedd sydd wedi yn flaenorol ei ddominyddu gan ddynion.

Merched Chwarel is a group of four women artists walking and working together in the quarries of North Wales.

Our vision is of highlighting and questioning the contemporary relevance of the relationship between women (Welsh, English, incomer, indigenous, holiday maker) and the quarry legacy, and relationships to identity, language, place and nationhood.

Beginning with walking and collaborating in the quarries of  Bethesda, Dinorwig, Nantperis, Llanberis, Penmaenmawr and BlaenauFfestiniog, we aim to search for traces of women’s footsteps and physical presence in a previously male‐dominated environment.

Advertisements